Tjänster

Våra tjänster

Entreprenad


 

Vi har stor erfarenhet av entreprenader. Både stora och de lite mindre projekten.

Service & underhåll


 

Vi jobbar med service & underhåll av fastigheter. Är vana att jobba med ramavtal och håller det vi lovar.

Privatpersoner


 

Vi är vana att jobba åt privatpersoner. 

Våra arbetsområden

Kraft


 

VI jobbar med all typ av kraft upp till 1000v.

Belysning


 

Vi jobbbar med all typer av belysning. Från små installationer i din villa till stora fastigheter.

Data


 

Vi jobbbar med data. Vi gör allt för att få ett fungerande nätverk.

Kontakt inf0


070 842 2158

jonas@elbolagetgortz.se